Birim Akreditasyon Sorumlusu

Serkan BOZDAĞ

 

Birim Akreditasyon Komisyonu

Kalite Güvencesi Sistemi

Şube Müdürü Orhan GÖKTEKİN

 Eğitim ve Öğretim

Şube Müdürü Orhan GÖKTEKİN

 Araştırma ve Geliştirme

 

 Toplumsal Katkı

Şube Müdürü Orhan GÖKTEKİN

Yönetim Sistemleri

Şube Müdürü Orhan GÖKTEKİN