Kültürel Geziler

Üniversitemiz kültürel gezilerine talepler doğrultusunda, genel bütçe durumu
göz önünde bulundurularak SKS daire başkanlığımızca karar verilecektir.
Gezi Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Teknik Geziler

Yönergemizde de belirtildiği şekilde Teknik gezilerin tüm iş ve işlemleri Akademik birimlerimiz uktesinde yürütülecektir.
SKS daire başkanlığımızda herhangi bir işlem yürütülmemektedir.
Gezi Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Kültür Faaliyetleri

Kültür Hizmetleri
Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:
a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan kulüp ve topluluklar dışında Fakülte ve Yüksekokullar bünyesinde çalışan öğrenci toplulukları da bulunmaktadır.