• Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimiz her eğitim-öğretim yılı başında Başkanlığımıza başvurarak bünyemiz yemekhanelerinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaktadır.
  • Kısmi zamanlı olarak yemekhanelerimizde çalışan öğrencilerimiz günde bir sefer yemek bursundan faydalanabilmektedirler.
  • Öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
  • Kısmi zamanlı öğrenciler Fakülte, Yüksek okul, Meslek Yüksek okullarında,
  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde,
  • Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesinde çalıştırılmaktadır.
  • Bu kapsamda her eğitim – öğretim döneminde yaklaşık 150 öğrencimize iş imkanı sağlanmaktadır.
  • Kısmi zamanlı programında okulunu uzatan öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrenciler mevzuat gereği çalıştırılamamaktadır.
  • Kısmi zamanlı programın haftalık çalışma toplam 15 saattir.
  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde çalışma saatleri 11:00-14:00 ve 12:00 – 15:00
  • Kısmi zamanlı öğrenciler Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarında ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesinde çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.


117 defa görüntülenmiştir