1. Tesislerin işletilmesi amacıyla, tesislere alınacak ticari mal, mamul mal ve hizmetler,
4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3/g maddesi ve geçici 4 üncü maddesi gereğince yapılır
 
 1. Mal ve hizmet alımlarının piyasadan temin edilmesi durumunda talep-kalite- fiyat göz önünde bulundurularak yapılacak piyasa araştırmasına göre yaklaşık maliyet tespit edilir.
 2. İktisadi İşletmede çalışan işçilere ödenmesi gereken kıdem tazminatları için her yılsonunda yıllık kıdem tazminat karşılıkları ayrılarak bankada bloke edilir.
 3. Ödemelerin banka kanalıyla yapılması esastır. Kasadan ancak Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından her yıl çıkarılacak olan Genel Tebliğ Esaslarına göre belirlenen esaslara ve limitlere uyulmak kaydıyla ödeme yapılabilir.
 4. Gelir ve giderlerde hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.
 
 1. Avans dışındaki ödemelerde ödeme evrakı;
 1. Talep fişi,
 2. Harcama talimatı,
 3. Piyasa araştırma tutanağı,
 4. Fatura,
 5. Muayene komisyon tutanağı,
 6. Ödeme emri belgesi,
Banka ödeme talimatından oluşur


1.748 defa görüntülenmiştir