muhasebeİktisadi işletmede elde edilen gelir ve giderlerin muhasebe işlemleri ve mali defterleri; ‘‘Serbest Muhasebeci” ya da “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” aracılığıyla ücret karşılığı düzenlettirilip takip ettirilebileceği gibi, İktisadi İşletme bünyesinde muhasebe elemanı çalıştırılmak suretiyle de düzenlenip takip edilebilir.
Her ne şekilde olursa olsun muhasebe işlemleri ve mali defterler, güncel mali mevzuat hükümlerine göre tutulur.
İşletme hesaplarının mali yıl esasına göre tutulması ve yapılacak bütün işlemlerin kanıtlayım belgelere dayandırılması zorunludur.
Muhasebe işlemleri, 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” çerçevesinde gerçekleştirilir.

 1.381 defa görüntülenmiştir