Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığı Rektör’ün

görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı tarafından yürütülür.

Üyeler, Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ile

Rektörün belirleyeceği bir akademik ve bir idari personelden oluşur.

Kurul üyeleri iki yıl süre ile atanır. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir.

Gerektiğinde, süresi dolmayan üyenin görevlendirilmesi Rektör tarafından iptal edilebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Rektör Yardımcısı; hizmetlerin yürütülmesi ile

ilgili yazışmaları işveren veya vekili olarak imzalamaya ve iktisadi işletme bütçesinden yapılacak

harcamalarda Harcama Yetkilisi olarak imza atmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyesi olan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkam ise vergi dairesi ile diğer resmi

kurum ve kuruluşlara verilmesi gerekli bildirim-beyannamelerde mükellef- sorumlu olarak imza atmaya,

iktisadi işletmeyi temsile ve “Gerçekleştirme Görevlisi” görevini yerine getirmeye yetkilidir.1.555 defa görüntülenmiştir