Başkanlığımız bütçesi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan “Orta Vadeli Program” ve “Orta Vadeli Mali Plan” ile Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Bütçe Hazırlama Rehberi” ve Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan “Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” esasları dahilinde hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmak üzere Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilmektedir. Başkanlığımız bütçe harcamaları ve işlemleri, Ayrıntılı Harcama Programı ve Bütçe Uygulama Talimatları çerçevesinde yapılmaktadır.


1.571 defa görüntülenmiştir