Başkanlığımız bütçesinden; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile hizmetin gerektirdiği diğer yasal mevzuat çerçevesinde satın alma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Üniversitemizin Yemek Hizmeti, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilerek özel şirketlerden satın alınmaktadır.
Üniversitemiz öğrenci toplulukları, öğrenci konseyi ve Başkanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerde ihtiyaç duyulan araç – gereç ve mal – malzemelerin satınalma işlemleri yapılmaktadır.


2.222 defa görüntülenmiştir