-YÖ – 001 Yatay Geçiş Uygulama Yönergesi
  -YÖ – 002 Ahi Evran Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
  -YÖ – 003 Ahi Evran Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
  -YÖ – 004 Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
  YÖ – 005 Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesi İle Kayıt, Onay ve Hak Sahiplerine Verilmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergesi
  -YÖ – 006 Ahi Evran Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
  -YÖ – 007 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Burs Destek Yönergesi
  -YÖ – 008 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
  -YÖ – 009 Ahi Evran Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
  -YÖ – 010 Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi
  -YÖ – 011 Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Zorunlu İş Yeri Staj Yönergesi
  -YÖ – 012 Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
  -YÖ – 013 Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yıl İçi ve Yaz Dönemi Mesleki Uygulama Yönergesi
  -YÖ – 014 Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
  -YÖ – 015 Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım Kuralları Yönergesi
  -YÖ – 016 Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım Kuralları Yönergesi
  -YÖ – 017 Ahi Evran Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
  -YÖ – 018 Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
  -YÖ – 019 Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Numara Verilmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
  -YÖ – 020 Ahi Evran Üniversitesi Enformatik Bölüm İşleyiş ve Eğitim-Öğretim Yönergesi
  -YÖ – 021 Ahi Evran Üniversitesi Erasmus Değişim Programı Yönergesi
  -YÖ – 022 Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
  -YÖ – 023 Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
  -YÖ – 024 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönergesi
  -YÖ – 025 Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
  -YÖ – 026  Ahi Evran Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönergesi
  -YÖ – 027 Ahi Evran Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi
  -YÖ – 028 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Gezi Yönergesi
  -YÖ – 029 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Kantin ve Kafetaryaları İşletim ve Denetim Yönergesi
  -YÖ – 030 Ahi Evran Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Yemek Bursu Verilmesi Hakkında Yönergesi
  -YÖ – 031 Ahi Evran Üniversitesi Kreş, Anaokulu ve Çoçuk Kulübü Yönergesi
  -YÖ – 032 Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
  -YÖ – 033 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi
  -YÖ – 034 Ahi Evran Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi
  -YÖ – 035  Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenciler Biriminin Çalışma Esasları Yönergesi
  YÖ – 036 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
  -YÖ – 037 Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Yönergesi
  -YÖ – 038 Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
  -YÖ – 039 Ahi Evran Üniversitesi Kütüphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi
  -YÖ – 040 Ahi Evran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
  -YÖ – 041 Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Yönergesi
  -YÖ – 042 Ahi Evran Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
  -YÖ – 043 Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
  -YÖ – 044 Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi
  -YÖ – 045 Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
  -YÖ – 046 Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rehberlik, Danışmanlık Sosyal Destek Birimi Yönergesi
  -YÖ – 047 Ahi Evran Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları
  -YÖ – 048 Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2016 Yılı Bap Uygulama Esasları
  -YÖ – 049 Ahi Evran Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi
  -YÖ – 050 Ahi Evran Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
  -YÖ – 051 Ahi Evran Üniversitesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Yönergesi
  -YÖ – 052 Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi
  -YÖ – 053 Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe – Kesin Hesap ve Raporlama Yönergesi
  -YÖ – 054 Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
  -YÖ – 055 Ahi Evran Üniversitesi Performans Programı Hazırlanma Yönergesi
  -YÖ – 056 Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Yönergesi
  -YÖ – 057 Ahi Evran Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma ve Usul Esasları
  -YÖ – 058 Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İnternet ve Yerel Ağ Servisleri Yönergesi
  -YÖ – 059 Ahi Evran Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
  -YÖ – 060 Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi


2.390 defa görüntülenmiştir