— İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

— İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

— İA-003-Giden Evrak İş Akışı

— İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

İA-005-Senato İş Akışı

İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

— İA-007-Doküman Hazırlama İş Akışı İA-260 İş Akışı ile Aynı Olduğı İçin İptal Edilmiştir.

— İA-008-Satın Alma İş Akışı

— İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

— İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

— İA-011-İptal-İhdas İş Akışı

— İA-012-İdari Personel Tenkis-Tahsis İş Akışışı

— İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

— İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

— İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

İA-016-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

İA-020-Kpss Atamaları İş Akışı

İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

— İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

İA-029-Araçlı Ziyaretçi Kabulü İş Akışı

İA-030-Yaya Ziyaretçi İş Akışı

İA-031-Araç Bakım Onarım İş Akışı

İA-032-Yapı İşleri Bakım Onarım İş Akışı

İA-033-Geçici Kabul İş Akışı

İA-034-Hakediş Hazırlama İş Akışı

İA-035-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

İA-036-İl Dışı Araç Görevlendirme İş Akışı

İA-037-İş Yeri Teslim İş Akışı

İA-038-Kesin Hakediş Hazırlama İş Akışı

İA-039-Kesin Kabul İş Akışı

İA-040-Keşif İş Akışı

İA-041-Peyzaj Bakım İş Akışı

İA-042-Proje Yapım İş Akışı

İA-043-BAP Satın Alma İş Akışı

İA-044-Ahi Evran Haber Dergisi Hazırlama İş Akışı

İA-045-Ahi Evran Kampüs Gazetesi Hazırlama İş Akışı

İA-046-Avans Talep İş Akışı

İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

— İA-165-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme İnceleme İşlemleri İş Akışı( İA-154 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
— İA-176-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı( İA-166 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
— İA-190-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri İş Akışı( İA-164 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
— İA-200-Erasmus Gelen Öğrenci İş Akışı ( İA-316 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
— İA-201-Erasmus Giden Öğrenci İş Akışı ( İA-315 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
— İA-216- Erasmus Gelen Personel İş Akışı ( İA-318 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )

— İA-303-Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Analiz İş Akışı (İlgili Birimin İptal Talebi)

— İA-308-Kartlı Geçiş Sistem Yönetimi (Akademik-İdari) İş Akışı (SKS D. Bşk. Uhdesinde. Yeniden Düzenlenecetir.)
— İA-309-Kartlı Geçiş Sistem Yönetimi Öğrenci İş Akış (SKS D. Bşk. Uhdesinde. Yeniden Düzenlenecetir.)

 1.748 defa görüntülenmiştir